SIGURIA NE PUNE NDIHMA E PARE MJEKESORE

SIGURIA NË PUNË, NDIHMA E PARË MJEKËSORE

Oficer  për dhënien e ndihmës së parë mjekësore në ndërmarrje   (kategoria B/C)

 

Oficer  për dhënien e ndihmës së parë mjekësore në ndërmarrje  (kategoria A)

 

Formim i pergjithshëm  për dhënien e ndihmës së parë mjekësore (në ambjente publike)