KËSHILLI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

KËSHILLI I SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË

Formim të përfaqësuesve të punëmarrësve dhe punëdhënësve në Këshillin e Sigurisë në punë

Main Features

Graphic Design

84%

Mobile Applications

78%

Client Support

87%