SIGURIA NË PUNË NË SEKTORIN ELEKTRIK OSHEE-KESH-OST etj

SIGURIA NË PUNË NË SEKTORIN ELEKTRIK OSHEE-KESH-OST etj

Formim për Grupin e I të rregullores së sigurimit teknik OSHEE

Formim për Grupin e II të rregullores së sigurimit teknik OSHEE

Formim për r Grupin e III të rregullores së sigurimit teknik OSHEE

Formim për Grupin e IV të rregullores së sigurimit teknik OSHEE

Formim për Grupin e V të rregullores së sigurimit teknik OSHEE