SIGURIA E HIGJIENËS USHQIMORE (HACCP)

SIGURIA E HIGJIENËS USHQIMORE (HACCP)

Personat pergjegjës  për ndërmarrjet e industrise ushqimore (Punëdhënësit)

Personat pёrgjegjës pёr zhvillimin dhe mirëmbajtjen e proçedurave tё PMP-së dhe sistemit HACCP-së

Personeli që trajton ushqimet (fasha e rrezikut nr.1)

Personeli qё trajton ushqimet (fasha e rrezikut nr.2)