Çfarë ju nevojitet për të qënë konform standarteve ligjore?

1

Përgatitje dhe hartim të Dokumentit të Vlerësimit të Rrezikut, Planit të Emergjencave dhe Evakuimit, Plane Operative të Sigurisë etj

3

Formim dhe trajnim i personelit të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe të gjithë punëmarrësve

5

Sistemet dhe Pajisjet e mbrojtjes nga zjarri dhe sinjalistika e sigurisë dhe shëndetit në punë në ndërmarrje.

2

Shërbimi Mjekësor në Ndermarrje/Vizitat periodike mjekësore

4

Furnizim i Mjeteve Mbrojtëse Individuale,  Veshjeve të Punës për çdo punëmarrës, si dhe furnizim i Mjeteve Mbrojtesë Kolektive në Ndërmarrje.

AVANTAZHET PËR KLIENTIN

1) Bashkëpunëtor i vetëm për të gjitha shërbimet e nevojshme për ndërmarrjen Tuaj.

2)  Çmimet më të ulëta në treg

 3) Cilësi e garantuar me prezencën e përhershme pranë klientit

4) Shpejtësi, përpikmëri dhe cilësi në vënien e ndërmarrjes në përputhje me standartet e sigurisë dhe konform detyrimeve ligjore.

5) Trajnim dhe Formim i punëmarrësve dhe pranë ndërmarrjes

6) Konsulencë, shërbime specifike për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

7) Gamë të gjerë artikujsh për pajisjet antidëmtim, antizjarr dhe kundër rënies nga lartësitë.

Kush jemi Ne?

Work Safety Group është një Kompani qëllimi i të cilës është të ofrojë shërbime teknike, shëndetësore, konsultime dhe trajnime per te gjitha bizneset në fushën e sigurise dhe shendetit në punë, Certifikimit ISO , marrëdhenieve të punës etj….

Më shumë

Kurse & Trajnime

Kurse dhe Trajnime të formimit profesional për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë…

Më shumë

Shërbimet tona

Përgatitje,hartim dhe përpilim i dokumentacionit tekniko ligjor.  Menaxhim, Auditim dhe përgatitje të Çertifikimit sipas Standarteve ISO (ISO9001, ISO14001, EMAS, OHSAS 18001, ISO 27001,SA8000,ISO 37001)  etj…

Më shumë

Na kontaktoni

Cel: + 355 68 40 50 542

 

E-mail: info@worksafety.al

E-mail: ceo@worksafety.al

 

Adresa: Rruga, Bajram Tusha, Durrës
Më shumë

Comments are closed.