FORMIM PËR SIGURINË NË PUNË NË SEKTORIN BUJQËSOR

FORMIM PËR SIGURINË NË PUNË NË SEKTORIN BUJQËSOR

Manovrator/drejtues i makinerive mekanike bujqesorë

 

Mirëmbajtës kopshtesh,krasitës, ujitës etj