MBROJTJE NGA ZJARRI, EMERGJENCAT DHE EVAKUIMIN

MBROJTJE NGA ZJARRI, EMERGJENCAT DHE EVAKUIMIN (Përjashtuar punonjësit e shërbimit zjarrëfikës)

Oficer  për menaxhimin e emergjencave evakuimin dhe mbrojtjen nga zjarri (rrezik i ulët)

 

Oficer  për menaxhimin e emergjencave evakuimin dhe mbrojtjen nga zjarri (rrezik i mesëm)

 

Oficer  për menaxhimin e emergjencave evakuimin dhe mbrojtjen nga zjarri (rrezik i lartë)